Visualiserande psykoterapi- Symboldrama

psykoterapi symboldrama

Välkommen till min hemsida där du både får information om min terapiverksamhet och min konstnärliga verksamhet. Det är två skilda verksamheter, men som samtidigt hänger ihop då min konstnärliga sida utvecklats parallellt med att jag utvecklat mitt arbete med kreativa terapier. Jag målar mest på somrarna, men ställer ut året om. Du kan läsa mer om detta på fliken om Konstnärlig verksamhet. Och observera för att öppnar galleriet ska du dubbelklicka på bilderna så kommer de upp i helformat (se nästa sida).

Den här sidan handlar om Visualiserande psykoterapi- Symboldrama som passar för dig som är nyfiken på en kreativ terapiform där du kommer i kontakt med ditt inre genom avslappning, visualisering och bild.

Jag vill dock betona att det inte handlar om någon konstnärlig prestation att arbeta med sig själv i Visualiserande psykoterapi- Symboldrama utan kan passa för vem som helst.

Jag är leg.sjuksköterska specialiserad inom psykiatri med grundutbildning i psykoterapi (Steg1). Samt Diplomerad Bildterapeut och Certifierad Symboldramaterapeut. Jag har 30 års erfarenhet  av psykosocialt arbete och psykoterapi inom kommunal öppenvårdsverksamhet. Sedan 2016 arbetar jag i egen privat verksamhet. 

Visualiserande psykoterapi- Symboldrama är en kreativ psykoterapi där du under avslappning får möjlighet att bearbeta inre konflikter. Efter varje drama får du måla en bild från det du upplevt. Bilden blir ett steg ytterligare för att tydliggöra och bearbeta, och tillsammans kan vi sen samtala om bilden.

Visualiserande psykoterapi- Symboldrama kan vara en terapi för dig som befinner dig i någon form av kris, har dålig självkänsla, lever med övergreppsproblematik, utmattningsbesvär, depression, trauman eller annan psykisk ohälsa. Men också för dig som helt enkelt är nyfiken och intresserad av personlig utveckling och ökad självförståelse.

Visualiserande psykoterapi- Symboldrama är en metod där du får möjlighet att bearbeta på djupet, en kraftfull metod, men samtidigt skonsam, som öppnar upp för kreativitet och ökad livskvalitet. Visualiserande psykoterapi- Symboldrama är en metod som når djupare än till människans intellektuella förståelse och insikt.

Visualiserande psykoterapi- Symboldrama blir som ett inre reparationsarbete med bilden som ett viktigt komplement. Forskning har visat att mentala och fysiska funktioner påverkas positivt av konstnärliga terapier, samt att de också har en vitaliserande effekt.

Det finns mer att läsa om Visualiserande psykoterapi-Symboldrama på www.symboldrama.se 

Och jag kan varmt rekommendera  böcker om metoden av Marta Cullberg Weston  bl.a. Självkänsla på djupet, som även finns som ljudbok. 

Jag har min mottagning centralt i Kristianstad där jag kan erbjuda terapi under trygga former i trivsam lokal. 

ARBETAR ÄVEN DIGITALT via zoom. 

Kontakta mig för aktuell kostnad. 

Om mig
Jag är leg. sjuksköterska sen 1972 och har erfarenhet från arbete bl.a. på Barn- och Kvinnoklinik. I mitten av 80-talet lämnade jag dock sjukvården för att börja arbeta med terapi då mitt intresse för anknytningsproblematik, kriser och krisens möjlighet hade väckts i mötet med patienterna och deras anhöriga under åren på Kvinnoklinik. 

I mitten av 90 talet kom jag i kontakt med Bildterapi och upptäckte då möjligheterna med kreativa terapier. Efter utbildningen i Bildterapi använde jag detta både i grupp och i individuella terapier. Bl.a har jag haft ett flertal grupper för personer med utmattningsbesvär, samt haft enskilda terapier där det handlat om övergreppsproblematik.

Utbildningen i Visualiserande psykoterapi-Symboldrama  har gett mig ytterligare fördjupade kunskaper och är den metod jag använder mest idag. Jag arbetar utifrån ett helhetsperspektiv där kropp och själ hänger ihop och har i detta användning av såväl min sjuksköterskeutbildning, som min erfarenhet av arbete med samtalsterapier och de utbildningar jag har i psykoterapi.

Utbildning
Leg.sjuksköterska 1970-1972, Lund        

Vidareutbildning barn-och ungdom 1979, Malmö                

Spec. psykiatri 1989, Kristianstad          

Bildterapi utbildning –  kursledare Birgitta Folkesson 2000-2002, Växjö/Visingsö

Grundläggande psykoterapi,  psykodynamisk inriktning – Steg 1, Socialhögskolan 2010, Lund

Visualiserande psykoterapi- Symboldrama, kursledare  Marta Cullberg Weston  2012-2015, Stockholm 

 

Tystnadplikt är en självklarhet i mitt arbete. Handledare leg. psykolog/ leg. psykoterapeut Marta Cullberg Weston

Medlem i Svenska föreningen för SRBt Svensk förening för Bildterapi och Svensk förening för Visualiserande psykoterapi-Symboldrama 

Ordförande i Svensk förening för Visualiserande psykoterapi-Symboldrama sen januari 2019

Varmt välkommen att höra av dig !

Kontaktuppgifter
Ann-Mari Bertilsson
Mobilnr: 0768-145979
Email: annmaribert@hotmail.com