Symboldrama och Bildterapi

psykoterapi symboldrama

Välkommen till min hemsida där du både får information om min terapiverksamhet och min konstnärliga verksamhet. Det är två skilda verksamheter, men som samtidigt hänger ihop då min konstnärliga sida utvecklats parallellt med att jag utvecklat mitt arbete med kreativa terapier. Jag målar mest på somrarna, men ställer ut året om. Du kan läsa mer om detta på fliken om Konstnärlig verksamhet. Och observera för att öppnar galleriet ska du dubbelklicka på bilderna så kommer de upp i helformat (se nästa sida).

Den här sidan handlar om Symboldrama som passar för dig som är nyfiken på en kreativ terapiform där du kommer i kontakt med ditt inre genom avslappning, visualisering och bild.

Jag vill dock betona att det inte handlar om någon konstnärlig prestation att arbeta med sig själv i Symboldrama utan kan passa för vem som helst.

Jag är Leg.sjuksköterska specialiserad inom psykiatri med grundutbildning i psykoterapi, samt Diplomerad Bildterapeut och Certifierad Symboldramaterapeut. Jag har mångårig erfarenhet  av psykosocialt arbete och psykoterapi inom kommunal öppenvårdsverksamhet.

Symboldrama är en kreativ psykoterapi där du under avslappning får möjlighet att bearbeta inre konflikter. Efter varje drama får du måla en bild från det du upplevt. Bilden blir ett steg ytterligare för att tydliggöra och bearbeta, och tillsammans kan vi tala om bilden.

Symboldrama kan vara en terapi för dig som befinner dig i någon form av kris, har dålig självkänsla, lever med övergreppsproblematik, utmattningsbesvär, depression, trauman eller annan psykisk ohälsa. Men också för dig som helt enkelt är nyfiken och intresserad av personlig utveckling och ökad självförståelse.

Symboldrama är en metod där du får möjlighet att bearbeta på djupet, en kraftfull metod, men samtidigt skonsam som öppnar upp för kreativitet och ökad livskvalitet. Symboldrama är en metod som når djupare än till människans intellektuella förståelse och insikt.

Symboldrama blir som ett inre reparationsarbete med bilden som ett viktigt komplement. Forskning har visat att mentala och fysiska funktioner påverkas positivt av konstnärliga terapier, samt att de också har en vitaliserande effekt.

Du kan läsa mer om Symboldrama på www.symboldramaforeningen.se och jag kan varmt rekommendera Marta Cullberg Westons bok ”Självkänsla på djupet”.

Jag har min mottagning centralt i Kristianstad där jag kan erbjuda terapi under trygga former i trivsam lokal. Finns en liten hund med i terapirummet.

Kontakta mig för aktuell kostnad. Pensionärer och studerande har rabatt.

Om mig
Jag är leg. sjuksköterska sen 1972 och har erfarenhet från arbete bl.a. på Barn- och Kvinnoklinik. I mitten av 80-talet lämnade jag dock sjukvården för att börja arbeta med samtalsterapier då mitt intresse för anknytningsproblematik, kriser och krisens möjlighet hade väckts i mötet med patienterna och deras anhöriga.

I mitten av 90 talet kom jag i kontakt med bildterapi och upptäckte då möjligheterna med kreativa terapier. Efter utbildningen i bildterapi har jag sen använt detta mer och mer både i grupp och i individuella terapier. Bl.a har jag haft ett flertal grupper för personer med utmattningsbesvär, samt haft åtskilliga enskilda terapier där det handlat om övergreppsproblematik.

Symboldramautbildningen har gett mig ytterligare fördjupade kunskaper och är den metod jag använder mest idag. Jag arbetar utifrån ett helhetsperspektiv där kropp och själ hänger ihop och har i detta användning av såväl min sjuksköterskeutbildning, som min erfarenhet av arbete med samtalsterapier och de utbildningar jag har i psykoterapi.

Utbildning
Leg.sjuksköterska spec i psykiatri, Lund/Kristianstad
Bildterapi – två årig utbildning med Birgitta Folkesson som kursledare, Växjö/Visingsö
Psykoterapiutbildning, psykodynamisk inriktning – Steg 1, Socialhögskolan Lund
Symboldrama – treårig utbildning med Marta Cullberg Weston som kursledare, Stockholm.

Tystnadplikt är en självklarhet i mitt arbete. Handledare leg. psykoterapeut Marta Cullberg Weston

Medlem i RPC – Riksförbundet för psykoterapi, SRBt – Svenska riksförbundet för Bildterapeuter samt Svenska föreningen för Symboldrama

Ordförande i Symboldramaföreningen sen 2019

Varmt välkommen att höra av dig !

Kontaktuppgifter
Ann-Mari Bertilsson
Mobilnr: 0768-145979
Email: annmaribert@hotmail.com